Affisch – InDesingmall till Folkets hus

Design mallar.

Jag fick i uppdrag från Folkets Hus i Lomma att göra deras material mer enhetligt. Utifrån given grafisk profil tog jag fram grafiska element och mallar för deras affischer, informationsblad och ”gatupratare”