Grafisk profil Fili

Grafisk profil

Logotypen är det tydligaste kännetecknet för din verksamhet. Tillsammans med grafiska symboler, typsnitt, färger och sätt att gestalta din kommunikation förstärker den bilden av ditt företag. Därför är det viktigt att vara konsekvent och följer riktlinjerna – riktlinjerna blir din grafiska profil. En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk för hur företagets grafik ska se ut och användas. Har man inte bestämt något av detta blir kvalitén lidande och företagets kommunikation kan ses som oprofessionell. Färg, form, typsnitt och bilder har alla sitt eget uttryck – för att visualisera ditt företag behöver jag veta vem ni är – vad har ni för värderingar – vad är unikt hos er.

• För att uppfattats seriös och professionell

• För att tydliggöra ditt budskap – som i sin tur leder till bättre affärer

 

Uppdrag: Gör ny logotyp och grafisk profil till Fili AB

Ulf B Hansson ägare till Fili AB, kan förtälja historien bakom logotypen. Som tex varför dom heter just Fili och vad de två i’erna står för. Den orange färgen signalerar nyfikenhet och utveckling. Logotypen ska visualisera att Fili är strategiska, utvecklande och resultatinriktade. Jag gjorde även två symboler som kommer att användas som grafiska element i deras marknadsmaterial.

Trädet: rötterna med deras 4 ledord är förankrad i jorden och ger växtkraft till trädet som bär mycket frukt, läs affärer

Cirkeln: cirkeln symboliserar lager på lager av kunskap och är hämtat från trädets årsringar

Typsnitt och färger

Rambling BRK används i logotypen och Avenir Next använder vi i huvud- och underrubriker samt till informationstexter. Jag valde Adobe Garamond Pro till ”brödtext”. I längre texter är det extra viktigt med läsbarhet. Bästa läsbarhet uppnås vid en harmonisk blandning av linjer, mellanrum och former i bokstäverna och den yta som skapas mellan bokstäverna. Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil. All information ska vara tydlig, lättillgänglig, lätt att känna igen samt ha en fin balans i relation till logotypen.

Primärfärger: Våra primärfärger utgår från logotypen och består av Orange och Grå. Orange skall alltid vara den mest dominerande.

Orange: Orange används till rubriker och till färgplattor.

Grå: Grå används till underrubriker och färgplattor.