Grafisk profil och logo till Patrick

Grafisk profil – färg form och typsnitt.

Att emotionellt koppla kunden till ditt varumärke, knyter långvariga kundrelationer. Den grafiska profilen är en del av ditt varumärke och logotypen är den viktigaste delen av din profil – ditt uttryck. Det är med logotypen du sticker ut, skapar känsla, attityd, image.

 

Uppdrag: Gör logotyp och grafisk profil till flera enheter inom samma koncern

Det började med ett hjärta ritat på en post-it lapp. Ut ifrån det hjärtat har jag skapat logotyper och symboler till flera andra enheter inom samma koncern.

En folder med verksamhetens värdegrund

Björka assistans bjuder in all sin personal till att jobba aktivt med bolagets värdegrund. Under en gemensam aktivitetsdag för alla i bolaget ritade en i personalen ett hjärta på en gul post-it lapp och det är just det hjärtat som ligger till grund för den symbolen som jag senare skapade för bolaget och som går igen som ett grafisk element i deras folder som beskriver verksamhetens värdegrund.